Projekto ,,Prisijungusi Lietuva” komanda, kviečia skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvauti ir bendruomenės narius, kraštiečius, kaimynines bendruomenes.

https://avipt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/inga_z_avipt_onmicrosoft_com/Eta5g-zuFYxKkOWhzgbaUZUBhXcfMvKkcM_Ptw4VHUz-Vg?e=MFReVG

Skydelis vestų čia: https://www.prisijungusi.lt/mokymai