2020-07-24  Žlibinų sen., Keturakių kaime vyko renginys – ,,Sename dvare po žvaigždėtu dangum“

Subtilus paminėjimas rašytojos, pedagogės Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos mirties metinės.

1877-1930

Oras pasitaikė nuostabus: šiltas lietus pliaupė kaip iš kibiro, bet dviejų savivaldybių bendro renginio, Plungės ir Rietavo, padarė dar įspūdingesnį ir nepakartojamą. Žvakių šviesoje, lietui barbenant į palapinės stogą skaitovai skaitė rašytojos kūrinį ,,Sename dvare“. Liaudiškas dainas dainavo Žlibinų mišrus ansamblis ,,Mes jauni“ vad. Liucija Bertulienė, grojo Medingėnų kaimo kapela ,,Medinga“ ir Medingėnų moterų vokalinis ansamblis. Visus susirinkusius sveikino seimo nariai: Jonas Varkalys, Andriejus Stančikas, Rietavo savivaldybės vicemeras Jonas Bačinskas ir Žlibinų seniūnas Martynas Stančikas. Žlibinų skautų draugija su bendruomenės pirmininke Inga Bumblauskaite visus vaišino nuostabiai skania žirnių koše. Šio renginio sumanytoja – Žlibinų bibliotekos bibliotekininkė Aldona Lučinskienė.

M.Pečkauskaitei nereikėjo atsiversti į lietuvybę – ji iš karto įsijautė į tautinį atgimimą. Jos dvasios šviesa šviečia mums ir šiandien.

Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos