2019-05-26 Žlibinuose vyko Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidai. Po šv. Mišių Žlibinų giedoriai, vadovaujami Stefos Stonienės, dovanojo giesmes Švč. Mergelei Marijai.

Tomo Gaubio nuotraukos