2019-05-05 Gražiausia pavasario šventė, kurią švenčiame – MOTINOS DIENA. Po šv. Mišių Žlibinų Šv. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčioje įvyko koncertas Motinos dienai. Joms skirtas skambiausias dainas dovanojo kolektyvas “Melodija” vadovė Nijolė Puplauskienė ir poezijos posmus skaitė Stefa Petreikienė.

Ingos Bumblauskaitės nuotraukos