2019 kovo 10 d. Žlibinų kultūros centre vyko Kovo 11-ąjai skirtas koncertas. Mišrus choras “PLUNGĖ” vadovaujamas Ritos Urniežienės padovanojo nuostabų koncertą. Puikiai atliekamos dainos ir stiprūs balsai sujaudino klausytojus. Patyrėme nuostabias emocijas ir didžiuojamės savo krašto kultūros puoselėtojais. Jūs nuostabūs!!! Sveikiname visus su Lietuvos Nepriklausomybės švente. Džiaukimės ir didžiuokimės savo Tėvyne – Lietuva.

Alinos Bružienės nuotraukos