2017 m. gegužės 13 d. gražus jaunuomenės susibūrimas Žlibinuose. Ta proga, pravedėme saugaus eismo valandėlę. Visiems dalyviams buvo įteiktos šviesą atspindinčios juostos, liemenės, krepšiai.                                                     ,,Pirmoji skautų košė“. Į šį renginį atvyko Telšių krašto skautai: Rietavo ,,Vykinto“ draugovė, Plungės, Telšių ir Žlibinų Igno Končiaus vardo draugovė. Supažindinti jaunimą su Kelių eismo taisyklių reikalavimais pėstiesiems, dviratininkams ir keleiviams. Renginyje dalyvavo VĮ ,,Telšių regiono keliai“ atstovai.