2019 m. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Žlibinuose. Klebonas Jonas Jucius aukojo šv. Mišias visų žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimui Žlibinų bažnyčioje.  Po iškilmingų šv. Mišių parapijiečiai rinkosi į Žlibinų kultūros namus pasidalinti to meto prisiminimais ir pasidžiaugti Laisva Lietuva. Žlibinų bibliotekos vedėja Aldona Lučinskienė surengė knygų parodą Tėvynės laisvės gynėjų atminimui pagerbti. … Skaityti daugiau

2018-01-13  Žlibinų bendruomenė kartu su Žlibinų KC darbuotojais kasmet mini Sausio 13-osios dieną. Pagerbdami žuvusiuosius už laisvę, sugiedotas Lietuvos himnas. Žlibinų KC direktoriaus pavaduotoja Alina Bružienė priminė žuvusiųjų pavardes, o Plungės r. savivaldybės atstovai Česlovas Kerpauskas, Vaidotas Skierus ir Žlibinų sen. seniūnė Sigutė Žeimaitienė prisiminė kaip Plungės gyventojai autobusais važiavo į Vilnių, budėjo prie parlamento ir dalyvavo … Skaityti daugiau

Komentuoti

2018 m. lapkričio 12 d. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė neaplenkė ir Žlibinų bibliotekos knygų mylėtojų. Garsiniai skaitymai ,,Sutemų valanda“ vyko jaukų pirmadienio vakarą. Po darbų, žvakių šviesoje prie arbatos puodelio, skaitėme ištraukas iš islandų autoriaus Einaro Maro Gudmundssono knygos ,,Islandijos karaliai“. Aldonos Lučinskienės tekstas Ingos Bumblauskaitės ir Dangerutės Pakalniškienės nuotraukos  

Komentuoti

2019 m. balandžio 24 d. Žlibinų bibliotekoje vyko renginys „ATEIK – SUŽINOK, IŠMOK!“. Skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei. Į biblioteką atėjo daug vaikučių, kurie norėjo sužinoti, kaip ir kada atsirado knygų skirtukai. Biblitekos vedėja Aldona Lučinskienė papasakojo jų atsiradimo istoriją. O paskui kibome į darbus, mokėmės pasidaryti skirtukus sau. Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

 2017 m. lapkričio 22 d. Žlibinų bažnyčioje buvo minima šv. Cecilijos diena. Mūsų, Žlibinų parapijos choras šią šventę minėjo pirmą kartą. Lapkričio 22- sios dieną buvo aukojamos Šv. Mišios už mūsų parapijos gyvus ir mirusius choristus ir vargonininkus. Šventės organizatorė Stefa Stonienė kartu su kun. Eduardu Steponavičiumi ir Žlibinų KC direktoriumi Žydrūnu Purauskiu gražiai vedė chorų pasirodymus. Giesmes … Skaityti daugiau

Komentuoti

  Spalio 7 d. Žlibinų šv. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje buvo minima šv. Pranciškaus Asyžiečio, gamtos, gyvūnų globėjo, diena. Mišias aukojo klebonas Jonas Jucys.  Po iškilmingų šv. mišių koncertavo Žlibinų choristai (vadovė Stefa Stonienė), šilti sveikinimai Pranutėms ir Pranciškams. Gerbiami kaimo ūkininkai Adelė ir Stanislovas Valužiai, visus pakvietė Agapei į Žlibinų kultūros centrą, pasivaišinti … Skaityti daugiau

Komentuoti

2018.04.20 vyko tradicinė aplinkos tvarkymo talka. Nors ir nedaug susirinko savanorių gyvenvietės centro gražinimui, bet jie buvo patys geriausi. Jie trokštą matyti savo kaimą tvarkingą ir patrauklų kiekvienam keliaujančiam pro Žlibinus.  Po talkos visus pakvietė Stanislava Gaubienė tradicinei talkininkų košei. Daug kalbų, naujų planų ir pasidžiaugimas atliktu darbu. Nušvito gyvenvietės centras kaip saulelė… Augančių medžių … Skaityti daugiau

Komentuoti

  2018-12-27 Tradicinė Žlibinų KC meno mėgėjų kolektyvų popietė. Kartu džiaugiamės nuveiktais darbais, išmoktais naujais šokiais ir sudainuotomis skambiomis dainomis. Šios popietės metu daug gražių žodžių skyrėme Žlibinų seniūnijos seniūnei Sigutei Žeimaitienei už ilgametį darbą kaimo žmonių labui. Nuo 1995 m. pradėjusi dirbti seniūnės darbą, ir sulaukusi pensinio amžiaus postą nutarė užleisti jauniems. Padėkos ir … Skaityti daugiau

Komentuoti