2018-02-04 kas tik netingėjo visi skubėjo į Purvaičių kaimą cepelinų ragauti. Seniūniatė Alina Vičienė jau antri metai visus kviečia prie bendro puodo virti ir valgyti cepelinų. Valgytojų asociacija buvo labai aktyvi, kirto ne tik virtus, bet ir keptus cepelinus užpildami kvapniu padažu. Šauniai pasirodė valdžios vyrai, cepelinų gerbėjai, tai Plungės r. savivaldybės meras Audrius Klišonis, administracijos … Skaityti daugiau

Kovo 04 d. Žlibinų kultūros centre įvyko 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ Plungės rajono Žlibinų bendruomenės Moterų choro kolektyvo apžiūra, vadovė Stefa Stonienė. Apžiūrą organizavo ir įgyvendino Lietuvos nacionalinio kultūros centro Muzikos poskyrio vadovė Aurelija Andrijauskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos chorinio dirigavimo katedros vadėjas Dainius Puišys, Lietuvos Edukologijos universiteto choro AVE … Skaityti daugiau

2019-05-25 Žlibinuose, visų kaimiškųjų kultūros centrų vokalinių ansamblių, jubiliejinė 20-oji „DAUNUOJANČIOS BITĖS“ šventė. Šiemet šventėje dalyvavo 9 kolektyvai iš Žlibinų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos ir Kulių kultūros centrų, bei jų skyrių. Prisiminimais pasidalijo visi kultūros centrų vadovai organizavę per tą 20-metį šią puikią šventę, tai Danutė Andriuškaitė – Šatkuvienė, Giedrutė Idzelienė, Stefa Stonienė, Algimanta Motužienė, Žydrūnas … Skaityti daugiau

 2019-12-05 Gausus jaunųjų skaitytojų būrys susirinko į Kalėdines eglutes įžiebimo šventę Žlibinų kaimo bibliotekoje. Papuošta eglutė sužibo gražiausiomis spalvomis. Bibliotekos bičiuliai dainavo kalėdines daineles, skaitė eilėraštukus apie žiemą, eglutę, šv. Kalėdas, minė mįsles. Visi vaikučiai gavo dovanėlių, o patys ištikimiausi ir daugiausiai perskaitę knygų, bei bibliotekininkės pagalbininkai buvo apdovanoti Kalėdiniais arbatos puodeliais. Aldonos Lučinskienės nuotraukos

2017 m. gegužės 13 d. gražus jaunuomenės susibūrimas Žlibinuose. Ta proga, pravedėme saugaus eismo valandėlę. Visiems dalyviams buvo įteiktos šviesą atspindinčios juostos, liemenės, krepšiai.                                                     ,,Pirmoji skautų košė“. Į šį renginį atvyko Telšių krašto skautai: Rietavo ,,Vykinto“ draugovė, Plungės, Telšių ir Žlibinų Igno Končiaus vardo draugovė. Supažindinti jaunimą su Kelių eismo taisyklių reikalavimais pėstiesiems, dviratininkams … Skaityti daugiau

 2019 m. lapkričio 26 d. vyko paskaita „Emocijų įtaka sveikatai“. Jos metu Plungės visuomenės biuro specialistė Giedrė supažindino kas yra emocijos, kokių jų būna, kai jas išgyvename. Viena iš emocijų – pyktis ir kaip jį suvaldyti. Paskaita vykdoma pagal priemonę “ Psichinė – emocinė sveikata Žlibinų bendruomenėje“ Ingos Bumblauskaitės nuotraukos

2019-11-06 Fraktalų piešimas -magiškas kelias per formas ir spalvas. Relaksacinei muzikai skambant, Žlibinų bibliotekoje nemažas būrys susirinkusiųjų mokėsi ir vėliau išbandė fraktalų piešimą. Priemonė vykdoma pagal projektą “ Psichinė- emocinė sveikata Žlibinų bendruomenėje“. Renginį vedė Žlibinų bibliotekininkė Aldona Lučinskienė. Užsiėmimų metu sužinojome apie spalvų ir muzikos poveikį žmogaus nuotaikai, savijautai ir jausmams. Fraktalai gavosi labai … Skaityti daugiau

2018-10-06 Kilo puiki idėja pasipuošti artėjantiems šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidams. Tai ypatingai progai, prie bažnyčios, buvo sukurta įspūdinga Gėlių Mozaika. Ją kūrė kaimo bendruomenės, seniūnijos ir bibliotekos atstovės. Tomo Gaubio nuotraukos      

2018 liepa. Žlibinų seniūnijos Purvaičių kaime atnaujinta koplytėlė. Aktyvi bendruomenės narė ir Purvaičių kaimo seniūnaitė Alina Vičienė ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti gyvenvietės centre stovinčią koplytėlę. Jai talkino šeima ir visų darbų pagalbininkas vyras Saulius. Naujai padaryta tvorelė, perdažyta koplytėlė, pasodintos gėlės. Didžiuojamės turėdami aktyvius žmones, kuriems svarbu išsaugoti paveldą, gyventi tvarkingoje aplinkoje ir nesulaukus malonės iš valdžios … Skaityti daugiau