1. Žlibinų seniūnija.
 2. Plungės rajono savivaldybės Žlibinų pašto skyrius.
 3. Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia.
 4. Žemės ūkio bendrovė ,,Žlibinai“ pirmininkas R. Mažrimas.
 5. Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras.
 6. Plungės rajono savivaldybės Žlibinų biblioteka.
 7. UAB ,,Plungės sveikatos centras“ Žlibinų medicinos punktas.
 8. Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Žlibinų ugniagesių komanda.
 9. A. Jonušo paslaugų ir komercijos įmonė, parduotuvė.
 10. T. ir L. Mašeckų ,,Agotos krautuvėlė“.
 11. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė ,,Pieno gėlė“ pieno surinkimo punktas
 12. S.Stulpinienės I.Įm. kavinė – baras.
 13. Skautų organizacija – Žlibinų Igno Končiaus vardo draugija.
 14. Asociacija Žlibinų bendruomenė.